Darowizna na cele statutowe

Składka członkowska roczna (40 PLN) dla osoby pracującej

Składka członkowska roczna (20 PLN) dla osoby niepracującej