Darowizny oraz składki członkowskie można przekazywać: