3ib 3ibA/ibB/ibC
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00     WF-1/5 Ms @
WF-2/5 Os @
WF-3/5 Lu @
WF-4/5 Zm @
WF-5/5 Cn @
POL-3/6 Ky s24
GR4-4/6 Zb s58
GR4-5/6 Gr s11
GR4-6/6 Sv s12
POL-3/6 Ky s45
GR4-4/6 Zb s58
GR4-5/6 Gr s11
GR4-6/6 Sv s12
2 9:10- 9:55 MAT-1/4 Sw s74
MAT-2/4 Lc s31
GR6-1/4 Kr s29
GR6-2/4 Sz s46
GR6-3/4 Lp s77
GR6-4/4 Ba s48
WF-1/5 Ms @
WF-2/5 Os @
TOK-3/5 Db s07
TOK-4/5 Le s45
WF-5/5 Cn @
POL-3/6 Ky s24
GR4-4/6 Zb s58
GR4-5/6 Gr s11
GR4-6/6 Sv s12
POL-3/6 Ky s45
GR4-4/6 Zb s58
GR4-5/6 Gr s11
GR4-6/6 Sv s12
3 10:05-10:50 MAT-1/4 Sw s74
MAT-2/4 Lc s31
GR6-1/4 Kr s29
GR6-2/4 Sz s46
GR6-3/4 Lp s77
GR6-4/4 Ba s48
WF-1/5 Ms @
WF-2/5 Os @
TOK-3/5 Db s07
TOK-4/5 Le s45
WF-5/5 Cn @
MAT-1/4 Sw s74
MAT-2/4 Lc s31
MAT-3/4 Bo s64
MAT-4/4 Lh s32
POL-3/6 Ky s45
GR4-4/6 Zb s58
GR4-5/6 Gr s11
GR4-6/6 Sv s12
4 11:05-11:50 GR3-1/4 Lk s42
GR3-2/4 Ba s48
GR3-3/4 Kp s07
GR3-4/4 Sp s74
GW-1/3 Da s74
GW-2/3 Db s07
GW-3/3 Sz s46
MAT-1/4 Sw s74
MAT-2/4 Lc s31
MAT-3/4 Bo s64
MAT-4/4 Lh s32
MAT-1/4 Sw s74
MAT-2/4 Lc s31
MAT-3/4 Bo s64
MAT-4/4 Lh s32
POL-1/4 Wr s24
POL-2/4 Ky s32
GR4-3/4 Zb s58
POL-4/4 Sa s46
5 12:00-12:45 GR3-1/4 Lk s42
GR3-2/4 Ba s48
GR3-3/4 Kp s07
GR3-4/4 Sp s74
ENG-1/5 Da s74
ENG-2/5 Db s07
ENG-3/5 Gk s43
ENG-4/5 Kz s30
ENG-5/5 To s06
MAT-1/4 Sw s74
MAT-2/4 Lc s31
MAT-3/4 Bo s64
MAT-4/4 Lh s32
ENG-1/5 Da s74
ENG-2/5 Db s07
ENG-3/5 Gk s43
ENG-4/5 Kz s30
ENG-5/5 To s06
POL-1/4 Wr s24
POL-2/4 Ky s32
GR4-3/4 Zb s58
POL-4/4 Sa s46
6 13:05-13:50 TOK-1/5 Db s07
TOK-2/5 Le s45
WF-3/5 Lu @
WF-4/5 Zm @
TOK-5/5 Gk s43
POL-1/4 Wr s24
POL-2/4 Ky s62
GR4-3/4 Zb s58
POL-4/4 Sa s57
ENG-1/5 Da s99
ENG-2/5 Db s07
ENG-3/5 Gk s43
ENG-4/5 Kz s30
ENG-5/5 To s06
ENG-1/5 Da s74
ENG-2/5 Db s07
ENG-3/5 Gk s43
ENG-4/5 Kz s30
ENG-5/5 To s06
GR3-1/4 Lk s42
GR3-2/4 Ba s48
GR3-3/4 Kp s63
GR3-4/4 Sp s74
7 14:10-14:55 TOK-1/5 Db s07
TOK-2/5 Le s45
WF-3/5 Lu @
WF-4/5 Zm @
TOK-5/5 Gk s43
POL-1/4 Wr s24
POL-2/4 Ky s62
GR4-3/4 Zb s58
POL-4/4 Sa s57
ENG-1/5 Da s99
ENG-2/5 Db s07
ENG-3/5 Gk s43
ENG-4/5 Kz s30
ENG-5/5 To s06
GR3-1/4 Lk s07
GR3-2/4 Ba s48
GR3-3/4 Kp s11
GR3-4/4 Sp s33
GR3-1/4 Lk s42
GR3-2/4 Ba s48
GR3-3/4 Kp s63
GR3-4/4 Sp s74
8 15:00-15:45 GR6-1/4 Kr s29
GR6-2/4 Sz s46
GR6-3/4 Lp s77
GR6-4/4 Ba s48
POL-1/4 Wr s24
POL-2/4 Ky s62
GR4-3/4 Zb s58
POL-4/4 Sa s57
GR4-1/6 Bl s51
GR4-2/6 Mk s50
GR3-1/4 Lk s07
GR3-2/4 Ba s48
GR3-3/4 Kp s11
GR3-4/4 Sp s33
GR4-1/6 Bl s51
GR4-2/6 Mk s50
9 15:50-16:35 GR6-1/4 Kr s29
GR6-2/4 Sz s46
GR6-3/4 Lp s77
GR6-4/4 Ba s48
POL-4/4 Sa s57 GR4-1/6 Bl s51
GR4-2/6 Mk s50
GR6-4/4 Ba s48 GR4-1/6 Bl s51
GR4-2/6 Mk s50
10 16:40-17:25 GR6-4/4 Ba s48   GR4-1/6 Bl s51
GR4-2/6 Mk s50
   
Drukuj plan
wygenerowano 2021-09-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum