3C 3dj mat-geo
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00 GEO Ba s48 koło Ci s30   MAT Ci s64 UZP #3U
2 9:10- 9:55 GEO Ba s48 POL La s61 koło Mi s27 WF-1/2 Os @
WF-2/2 Wj @
GEO Ba s48
3 10:05-10:50 MAT Ci s30 ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 Sm s44
MAT Ci s31 JO2 #J32 GEO Ba s48
4 11:05-11:50 MAT Ci s30 ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 Sm s44
R3 #3R3 UZP #3U WF-1/2 Os @
WF-2/2 Wj @
5 12:00-12:45 POL La s61 JO2 #J32 R3 #3R3 ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 Sm s44
ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 Sm s44
6 13:05-13:50 POL La s61 MAT Ci s64 ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 Sm s44
GW Le s45 MAT Ci s32
7 14:10-14:55 R3 #3R3 MAT Ci s64 REL-1/1 #R3c s59 POL La s61  
8 15:00-15:45 R3 #3R3 WF-1/2 Os @
WF-2/2 Wj @
     
Drukuj plan
wygenerowano 2021-09-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum