3A 3dj mat-fiz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00 koło Bo s64 POL Br s44   POL Br s44 UZP #3U
2 9:10- 9:55 MAT Bo s64 POL Br s44 ENG-1/2 Da s99
ENG-2/2 Gu s26
POL Br s44 ENG-1/2 Da s99
ENG-2/2 Gu s29
3 10:05-10:50 MAT Bo s64 MAT Bo s64 MAT Bo s64 JO2 #J32 ENG-1/2 Da s99
ENG-2/2 Gu s29
4 11:05-11:50 ENG-1/2 Da s99
ENG-2/2 Gu s32
MAT Bo s64 R3 #3R3 UZP #3U MAT Bo s64
5 12:00-12:45 FIZ Gr s11 JO2 #J32 R3 #3R3 WF-1/2 Lu @
WF-2/2 Sh @
WF-1/2 Lu @
WF-2/2 Sh @
6 13:05-13:50 FIZ Gr s11 FIZ-1/2 Gr s11 WF-1/2 Lu @
WF-2/2 Sh @
MAT Bo s64 FIZ-2/2 Gr s11
7 14:10-14:55 R3 #3R3 FIZ-1/2 Gr s11 REL-1/2 #R3c s59
ETY-2/2 #E3 s57
GW Bo s64 FIZ-2/2 Gr s11
8 15:00-15:45 R3 #3R3 koło Gr s11 koło Bo s64 ENG-1/2 Da s32
ENG-2/2 Gu s26
 
Drukuj plan
wygenerowano 2021-09-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum