2B 2biol-chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00   BIOR Lo s59 BIOR Lo s59   CHER-1/2 Zp s50
BIOR-2/2 Lo s59
2 9:10- 9:55 ENG-1/2 Da s29
ENG-2/2 Cs s30
CHER-1/2 Zp s50
BIOR-2/2 Lo s59
BIOR Lo s59 ENG-1/2 Da s99
ENG-2/2 Cs s30
WF-1/2 Wj @
WF-2/2 Ms @
3 10:05-10:50 MAT-1/2 Lc s33
MAT-2/2 #2MP s32
POL Gy s43 HSP Fi s26 MAT-1/2 Lc s33
MAT-2/2 #2MP s32
HSP Fi s26
4 11:05-11:50 JO2 #J22 MAT-1/2 Lc s33
FIZ-2/2 #2F s12
POL Gy s63 MAT-1/2 Lc s33
MAT-2/2 #2MP s32
BIOR-1/2 Lo s59
CHER-2/2 Zp s50
5 12:00-12:45 JO2 #J22 MAT-1/2 Lc s33
FIZ-2/2 #2F s12
POL Gy s63 CHER Zp s50 POL Gy s58
6 13:05-13:50 CHER Zp s50 BIOR-1/2 Lo s59
CHER-2/2 Zp s50
MAT-1/2 Lc s33
FIZ-2/2 #2F s12
WF-1/2 Wj @
WF-2/2 Ms @
ENG-1/2 Da s99
ENG-2/2 Cs s35
7 14:10-14:55 GW Zp s50 JO2 #J22 MAT-1/2 Lc s33
FIZ-2/2 #2F s12
  REL-1/2 s31
8 15:00-15:45 REL-1/2 s42 WF-1/2 Wj @
WF-2/2 Ms @
     
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum