1B 1biol-chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00 GW Sl s52 POL Gy s63 CHE Sl s52 PP Dz s45 WF #1WB
2 9:10- 9:55 CHE Sl s52 ŁAC Kn s56 ŁAC Kn s43 MAT Mz s62 REL-1/2 s24
3 10:05-10:50 HIS Fi s26 MAT Mz s62 WOS Ga s61 MAT Mz s62 MAT Mz s62
4 11:05-11:50 WF #1WB BIO Lo s59 HIS Fi s26 WOK Wd s75 POL Gy s62
5 12:00-12:45 WF #1WB JO2 #J12 FIZ Kj s12 ENG-1/2 Oi s33
ENG-2/2 Lp s77
ENG-1/2 Oi s57
ENG-2/2 Lp s77
6 13:05-13:50 JO2 #J12 JO2 #J12 POL Gy s50 BIO Lo s59 ENG-1/2 Oi s57
ENG-2/2 Lp s77
7 14:10-14:55 INF-2/2 Bz s35 GEO Ba s48 POL Gy s50 EDB St s78 PP Dz s44
8 15:00-15:45   REL-1/2 s31 INF-1/2 Bz s35   ETY-2/2 #E1 s57
9 15:50-16:35   ETY-2/2 #E1 s57      
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum