2ib 2iba/ibb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00 GR3-3/4 Sp s46
GR3-4/4 Ty s06
GR6-1/4 Cu s29
GR6-2/4 Sz s46
GR6-3/4 Lp s77
GR6-4/4 Ls s48
GR4-1/5 Bl s51
GR4-2/5 Mk s44
MAT-1/4 Zr s31
MAT-2/4 Sw s32
GR4-3/5 Kj s12
GR4-4/5 Zb s58
GR4-5/5 Do s63
2 9:10- 9:55 GR3-3/4 Sp s46
GR3-4/4 Ty s06
GR6-1/4 Cu s29
GR6-2/4 Sz s46
GR6-3/4 Lp s77
GR6-4/4 Ls s48
GR4-1/5 Bl s51
GR4-2/5 Mk s44
MAT-1/4 Zr s31
MAT-2/4 Sw s32
GR4-3/5 Kj s12
GR4-4/5 Zb s58
GR4-5/5 Do s63
3 10:05-10:50 POL-1/3 Sa s75
POL-2/3 Ks s24
POL-3/3 Ky s12
MAT-1/4 Zr s31
MAT-2/4 Sw s48
MAT-3/4 Lc s33
MAT-4/4 Lh s12
GR4-1/5 Bl s51
GR4-2/5 Mk s44
POL-1/3 Sa s63
POL-2/3 Ks s24
POL-3/3 Ky s45
GR4-3/5 Kj s12
GR4-4/5 Zb s58
GR4-5/5 Do s63
4 11:05-11:50 POL-1/3 Sa s75
POL-2/3 Ks s24
POL-3/3 Ky s12
TOK-1/4 Db s07
TOK-2/4 Sw s44
WF-3/4 Zm @
WF-4/4 Ms @
ENG-1/4 Db s07
ENG-2/4 Lp s77
ENG-3/4 Sc s08
ENG-4/4 To s06
POL-1/3 Sa s63
POL-2/3 Ks s24
POL-3/3 Ky s45
GR3-1/4 Ls s48
GR3-2/4 Lk s29
5 12:00-12:45 MAT-1/4 Zr s31
MAT-2/4 Sw s12
MAT-3/4 Lc s33
MAT-4/4 Lh s35
TOK-1/4 Db s07
TOK-2/4 Sw s44
WF-3/4 Zm @
WF-4/4 Ms @
ENG-1/4 Db s07
ENG-2/4 Lp s77
ENG-3/4 Sc s08
ENG-4/4 To s06
GW-1/2 To s06
GW-2/2 Zb s58
GR3-1/4 Ls s48
GR3-2/4 Lk s29
GR3-4/4 Md s42
6 13:05-13:50 MAT-1/4 Zr s31
MAT-2/4 Sw s12
MAT-3/4 Lc s33
MAT-4/4 Lh s35
GR3-1/4 Ls s46
GR3-2/4 Lk s24
GR3-3/4 Sp s12
GR3-4/4 Md s43
WF-1/4 Cn @
WF-2/4 Pz @
WF-3/4 Zm @
WF-4/4 Ms @
GR3-1/4 Ls s63
GR3-2/4 Lk s24
GR3-3/4 Sp s58
MAT-1/4 Zr s31
MAT-2/4 Sw s62
MAT-3/4 Lc s33
MAT-4/4 Lh s44
7 14:10-14:55 WF-1/4 Cn @
WF-2/4 Pz @
TOK-3/4 Db s07
TOK-4/4 Sw s32
GR3-1/4 Ls s46
GR3-2/4 Lk s24
GR3-3/4 Sp s12
GR3-4/4 Md s43
POL-1/3 Sa s58
POL-2/3 Ks s24
POL-3/3 Ky s43
ENG-1/4 Db s07
ENG-2/4 Lp s77
ENG-3/4 Sc s29
ENG-4/4 To s06
GR4-1/5 Bl s51
GR4-2/5 Mk s52
8 15:00-15:45 WF-1/4 Cn @
WF-2/4 Pz @
TOK-3/4 Db s07
TOK-4/4 Sw s32
GR4-3/5 Kj s12
GR4-4/5 Zb s58
GR4-5/5 Do s59
GR6-1/4 Cu s29
GR6-2/4 Sz s46
GR6-3/4 Lp s77
GR6-4/4 Ls s48
ENG-1/4 Db s07
ENG-2/4 Lp s77
ENG-3/4 Sc s29
ENG-4/4 To s06
GR4-1/5 Bl s51
GR4-2/5 Mk s52
9 15:50-16:35 ENG-1/4 Db s07
ENG-2/4 Lp s77
ENG-3/4 Sc s33
ENG-4/4 To s06
GR4-3/5 Kj s12
GR4-4/5 Zb s58
GR4-5/5 Do s59
GR6-1/4 Cu s29
GR6-2/4 Sz s46
GR6-3/4 Lp s77
GR6-4/4 Ls s48
POL-1/4 Sa s61
REL-2/4 s32
ETY-3/4 #E2 s57
GR4-1/5 Bl s51
GR4-2/5 Mk s52
10 16:40-17:25   GR4-3/5 Kj s12
GR4-4/5 Zb s58
GR6-1/4 Cu s29
GR6-2/4 Sz s46
GR6-3/4 Lp s77
GR6-4/4 Ls s48
REL-2/4 s32  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum