3Cj 3dj mat-geo
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00 MAT Zr s31     GEOR Ls s48 REL-1/1 #3RC s33
2 9:10- 9:55 MAT Zr s31 GW Le s45 WF #3WA GEOR Ls s48 UZP #3U
3 10:05-10:50 JO2 #J32 POL-1/2 #3PR s29
POL-2/2 Ks s24
POL-1/2 #3PR s50
POL-2/2 Ks s24
UZP #3U MAT Zr s31
4 11:05-11:50 ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 To s07
POL-1/2 #3PR s29
POL-2/2 Ks s24
POL-1/2 #3PR s50
POL-2/2 Ks s24
WF #3WA MAT Zr s31
5 12:00-12:45 R3 #3R3 MAT Zr s31 GEOR Ls s48 WF #3WA ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 To s06
6 13:05-13:50 R3 #3R3 ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 To s06
MAT Zr s31 MAT Zr s64 ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 To s06
7 14:10-14:55 GEOR Ls s48 ENG-1/2 Le s45
ENG-2/2 To s06
MAT Zr s31 R3 #3R3 koło Ls s48
8 15:00-15:45 GEOR Ls s48 JO2 #J32 REL-1/1 #3RC s24 R3 #3R3  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum