3B 3biol-chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00 JO1 #J31 WF #3WB ŁAC #Ł3 s43   JO1 #J31
2 9:10- 9:55 MAT-1/2 Mz s62
FIZ-2/2 #3F s11
WF #3WB HSP Fi s26 GW Fl s42 CHER-1/2 Zp s50
BIOR-2/2 Lo s59
3 10:05-10:50 JO2 #J32 CHER-1/2 Zp s52
BIOR-2/2 Lo s59
WF #3WB BIOR Lo s59 BIOR-1/2 Lo s59
CHER-2/2 Zp s50
4 11:05-11:50 CHER Zp s50 POL Gy s58 MAT-1/2 Mz s62
MAT-2/2 #3MP s32
BIOR Lo s59 HSP Fi s26
5 12:00-12:45 CHER Zp s50 POL Gy s58 MAT-1/2 Mz s62
FIZ-2/2 #3F s11
MAT-1/2 Mz s62
FIZ-2/2 #3F s11
MAT-1/2 Mz s62
MAT-2/2 #3MP s32
6 13:05-13:50 koło Lo s59 MAT-1/2 Mz s62
FIZ-2/2 #3F s11
BIOR Lo s59 MAT-1/2 Mz s62
MAT-2/2 #3MP s29
POL Gy s63
7 14:10-14:55   BIOR-1/2 Lo s59
CHER-2/2 Zp s50
koło Mz s62 CHER Zp s50 POL Gy s63
8 15:00-15:45   JO2 #J32   REL-1/2 #3RB s63 REL-1/2 #3RB s31
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum