1Aj 1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00     MAT Bd s30 MAT Bd s30 ENG-1/2 Sm s44
ENG-2/2 Vt s31
2 9:10- 9:55   MAT Bd s31 EDB Di s78 JO2 #1J ENG-1/2 Sm s44
ENG-2/2 Vt s31
3 10:05-10:50 MAT Bd s12 FIZ Gr s11 POL La s61 POL La s61 FIZ Gr s11
4 11:05-11:50 MAT Bd s12 CHE Ko s50 BIO Lo s59 POL La s61 GW Gr s11
5 12:00-12:45 INF-1/2 Bz s35
FIZ-2/2 Gr s11
HIS Fi s26 GEO Dk s61 ENG-1/2 Sm s44
ENG-2/2 Vt s56
WF-1/2 Wj @
WF-2/2 Os @
6 13:05-13:50 HIS Fi s26 HiT Fi s26 ENG-1/2 Sm s44
ENG-2/2 Vt s58
WF-1/2 Wj @
WF-2/2 Os @
POL La s61
7 14:10-14:55 ENG-1/2 Sm s44
ENG-2/2 Vt s42
JO2 #1J PLA Bw s75 WF-1/2 Wj @
WF-2/2 Os @
HiT Fi s26
8 15:00-15:45 FIZ-1/2 Gr s11 JO2 #1J REL-1/2 Fp s61
ETY-2/2 #1E s43
INF-2/2 Zi s36  
9 15:50-16:35     REL-1/2 Fp s61
ETY-2/2 #1E s43
   
Drukuj plan
wygenerowano 19.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum