Pierwsi Nauczyciele

Kazimierz Kleczyński śpiew 1918-1919
Stefan Ludwik Kwiatkowski język francuski 1918-1927
Jan Gwalbert Olszewski rysunki 1918-1936
Jan Riemer język niemiecki 1918-1920
Zdzisław Rudzki dyrektor szkoły 1918-1929
Tadeusz Sierzputkowski matematyka 1918-1927
Stanisław Szczepkowski gimnastyka 1918-1919
ks. Marcin Szkopowski religia 1918-1935
Władysław Szyszkowski język polski 1918-1919
Marian Wojnarowicz roboty ręczne 1918-1920
Gustaw Wuttke propedeutyka fizyki i chemii 1918-1924