Przedwojenni absolwenci

Byli pokoleniem, którego losy zdeterminowała historia. Zarówno ta krwawa, z lat 1939-1945, jak i ta powojenna, ukształtowana przez Jałtę.

Walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Walczyli dzielnie, z determinacją, do końca. Co trzeci batorak poległ lub zmarł w latach wojny. Utrwaliła ich pamięć, literatura wspomnieniowa i historyczna, poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, muzyka Witolda Lutosławskiego. Batoracy - bohaterowie Kamieni na szaniec - stali się symbolami Polski Walczącej. Przeszli do legendy.

Byli pokoleniem, które miłość ojczyzny łączyło z miłością do bliższej ojczyzny - rodzinnej Warszawy.

Stu kilkudziesięciu batoraków zginęło w jej obronie. Większość z tych, którzy wojnę przeżyli, związało swe życie z jej odbudową i rozwojem.

Należeli do projektantów odbudowy Zamku Królewskiego i Starego Miasta, warszawskich kościołów i gmachów publicznych; byli twórcami obiktów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych, pawilonów handlowych i obiektów sportowych. Swymi dziełami trwale wpisali się w krajobraz Warszawy m.in. Jan Bogusławski, Jerzy Hryniewiecki, Stanisław Kolendo, Zbigniew Krasnodębski, Maurycy Leykam, Zdzisław Madejski, Jerzy Majdecki, Zdzisław Radwański, Olgierd Sawicki, Marian Szymanowski, Tadeusz Zieliński.

Długa jest lista batoraków, którzy przyczynili się do rozwoju życia kulturalnego i naukowego Warszawy i kraju. Wspomnijmy na tym miejscu Witolda Lutosławskiego, jednego z największych kompozytorów XX wieku, aktora Andrzeja Łapickiego, historyków-varsavianistów: Stanisława Herbsta, Eugeniusz Szwankowskiego i Stanisława Marczaka-Oborskiego, oraz chlubnie wyróżnionych przez Uniwersytet Warszawski doktorami honoris causa Andrzeja Ciechanowieckiego i Piotra Słonimskiego.

Piętnaście przedwojennych i pięć wojennych roczników maturalnych, najliczniej reprezentowanych przez inżynierów mechaników, chemików, architektów i elektryków, wzbogaciło wszystkie dziedziny życia kulturalnego. Trwały ślad zostawili:

 • konstruktorzy lotniczy:
  Leszek Dulęba, Kazimierz Głębicki, Juliusz Łukasiewicz, Jenryk Milicer i Tadeusz Szlenkier; dwunastu batoraków-lotników walczyło na Zachodzie;
 • ludzie morza, pionierzy odbudowy stoczni, portów i rozwoju gospodarki morskiej:
  Zbigniew L. Grzywaczewski, Stefan Kowalewski, Krzysztof Krzymowski, Jerzy Madziar, Tadeusz Piekarski, Witold Staniszkis, Stanisław Szwankowski;
 • architekci i urbaniści, którzy dzięki swoim realizacjom na różnych kontynentach oraz działalności pedagogicznej znaleźli się w czołówce śiatowej:
  Marek Jaroszewicz, Maciej Miszewski, Maciej Nowicki, Krystyn Olszewski;
 • inżynierowie elektrycy, zasłużeni w dziele elektryfikacji kraju:
  Stanisław Kielan, Stefan Kwiatkowski, Zbigniew Osiński, Jerzy Wojtowiecki, Stanisław Wóycicki, Michał Wiland.

Po wojnie...

W trudnych latach powojennych, w kraju i na emigracji, słuzyli ojczyźnie także ofiarną pracą i przykładem. Wyłaniali w wielu dziedzinach życia społecznego i środowiskach zawodowych autorytety moralne i intelektualne, które dla wielu były ważnym wsparciem, wzorem i busolą.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych znaleźli się w szeregach demokratycznej opozycji, która doprowadziła do obalenia komunizmu. Wspomnijmy w tym miejscu tylko jedno nazwisko: Klemensa Szaniawskiego.

Osiągnięcia absolwentów

Co piąty batorak został uczonym. Są wśród nich odkrywcy i nowatorzy, pionierzy nowych kierunków badań, zasłużeni wychowawcy:

 • Janusz Ciborowski
  pionier inżynierii chemicznej w Polsce
 • Marian Danysz
  pionier badań w zakresie fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych, odkrywca radioizotopu fluoru i nowego typu jąder atomowych (tzw. hiperjąder)
 • Jacek Prentki
  szef Departamentu Fizyki Teoretyczne w CERN - Europejskim Centrum Badań Jądrowych w Genewie, profesor Collége de France
 • Jerzy Kroh
  pionier chemii jądrowej i radiacyjnej
 • Leon Łukaszewicz
  pionier informatyki i konstruktor pierwszych maszyn liczących w Polsce
 • Lech Z. Makowiecki
  odkrywca złóż naftowych na Środkowym Wschodzie i w Sudanie oraz złóż miedzi w Paranie
 • Władysław Pożaryski
  geolog, pionier badań w zakresie mikropaleontologii, tektoniki i geografii naftowej
 • Stefan Z. Różycki
  twórca warszawskiej szkoły badań czwartorzędu oraz autor nowoczesnej stratygrafii plejstocenu
 • Jan Nielubowicz
  współtwórca technologii materiałów alloplastycznych w chirurgii oraz jeden z pionierów transplantologii nerek w Polsce.
 • Wacław Sitkowski
  jeden z pionierów kardiochirurgii
 • Zbigniew Papliński
  pionier torakochirurgii
 • Janusz Demel, Adam Galos, Stanisław Herbst, Stanisław Kalabiński, Zygmunt Sułowski, Zbigniew Wójcik, Andrzej Wyczański
  historycy, autorzy nowatorskich badań i prac z zakresu historii powszechnej i historii Polski.