Subject results   MAY 2020

 

Subject results - grade distribution

Subject

Number of Candidates

Grade

Average grade (school)

Average grade (World-Wide)

Highest grade

Lowest grade

7

6

5

4

3

2

1

P

N

Subject Group 1

ENGLISH A: Lang and Literature HL  

13

9

4

0

0

0

0

0

0

0

6.69

5.13

7

6

ENGLISH A: Lang and Literature SL  

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

6.50

5.45

7

6

POLISH A: Literature HL  

15

11

4

0

0

0

0

0

0

0

6.73

5.97

7

6

POLISH A: Literature SL  

44

13

16

15

0

0

0

0

0

0

5.95

5.73

7

5

Subject Group 2

ENGLISH B HL  

43

36

7

0

0

0

0

0

0

0

6.84

6.02

7

6

ENGLISH B SL  

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

6.50

5.80

7

6

FRENCH AB. SL  

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

7.00

4.97

7

7

FRENCH B HL  

4

1

2

1

0

0

0

0

0

0

6.00

5.27

7

5

FRENCH B SL  

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

6.00

5.07

6

6

GERMAN B HL  

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

6.67

5.80

7

6

GERMAN B SL  

4

3

1

0

0

0

0

0

0

0

6.75

5.15

7

6

 

Subject Group 3

ECONOMICS HL ENGLISH

4

1

1

2

0

0

0

0

0

0

5.75

5.34

7

5

ECONOMICS SL ENGLISH

9

2

2

5

0

0

0

0

0

0

5.67

4.97

7

5

GEOGRAPHY HL ENGLISH

22

6

10

6

0

0

0

0

0

0

6.00

5.41

7

5

GEOGRAPHY SL ENGLISH

12

4

4

3

1

0

0

0

0

0

5.92

4.96

7

4

HISTORY SL ENGLISH

4

2

0

2

0

0

0

0

0

0

6.00

4.69

7

5

HISTORY EUROPE HL ENGLISH

11

4

6

1

0

0

0

0

0

0

6.27

5.06

7

5

PSYCHOLOGY HL ENGLISH

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

6.50

5.18

7

6

PSYCHOLOGY SL ENGLISH

8

3

3

2

0

0

0

0

0

0

6.13

4.76

7

5

Subject Group 4

BIOLOGY HL ENGLISH

18

12

6

0

0

0

0

0

0

0

6.67

4.72

7

6

BIOLOGY SL ENGLISH

24

4

20

0

0

0

0

0

0

0

6.17

4.44

7

6

CHEMISTRY HL ENGLISH

23

9

12

1

1

0

0

0

0

0

6.26

4.92

7

4

CHEMISTRY SL ENGLISH

9

0

3

3

3

0

0

0

0

0

5.00

4.34

6

4

PHYSICS HL ENGLISH

7

6

1

0

0

0

0

0

0

0

6.86

5.29

7

6

PHYSICS SL ENGLISH

3

0

0

2

1

0

0

0

0

0

4.67

4.69

5

4

Subject Group 5

MATH.STUDIES SL ENGLISH

17

3

9

3

2

0

0

0

0

0

5.76

4.45

7

4

MATHEMATICS HL ENGLISH

14

7

3

4

0

0

0

0

0

0

6.21

5.04

7

5

MATHEMATICS SL ENGLISH

29

22

6

1

0

0

0

0

0

0

6.72

4.79

7

5

Subject Group 6

VISUAL ARTS HL ENGLISH

11

2

6

2

0

1

0

0

0

0

5.73

4.21

7

3

 

© International Baccalaureate Organization   (2004-2020)

 

 

 

100% uczniów naszej szkoły zdało egzamin maturalny IB.

 

Maksymalny wynik 45 uzyskały trzy osoby: Joanna Walkowiak, Marta Wojtkiewicz i Aleksander Stawiarski.

 

Gratulujemy!!!  Wynik taki uzyskało 141 osób  na świecie, czyli 0,21% zdających.

 

Najwyższe wyniki (40 i powyżej) w naszej szkole uzyskało 38 osób na 60 zdających.

 

Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 40 (na 45 możliwych) - średnia światowa 29,92.

 

Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 6,26 (w skali 1-7) - średnia światowa 4,80.