W skład Zarządu Fundacji pierwszej kadencji wchodzą:

Marta Koszowy Prezes Zarządu

Ewa Małkowska członek Zarządu

Joanna Gorzelińska członek Zarządu

Piotr Konowrocki członek Zarządu

Marcin Lubański członek Zarządu