W skład Rady Fundacji pierwszej kadencji wchodzą:

dr hab. Łukasz Gasiński Przewodniczący Rady

Barbara Kordas Wiceprzewodnicząca Rady

Agnieszka Hein członek Rady

Joanna Surawska członek Rady

Marcin Miros członek Rady

Grzegorz Napiórkowski członek Rady

Maciej Knapik członek Rady

Paweł Rymarz członek Rady

Andrzej Wasilewski członek Rady