Paweł Rymarz, absolwent Liceum Batorego - matura 1980. Jest radcą prawnym i partnerem zarządzającym warszawskiego biura Weil, Gotshal & Manges. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Cieszy się renomą wybitnego specjalisty w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Doradzał przy największych akwizycjach i prywatyzacjach w licznych krajowych i międzynarodowych publicznych ofertach papierów wartościowych oraz przy transakcjach niepublicznych inwestycji kapitałowych (private equity), a także przy restrukturyzacjach wielu najważniejszych polskich grup kapitałowych. Paweł Rymarz jest od wielu lat uznawany w międzynarodowych i krajowych rankingach rynku prawniczego, jako wiodący prawnik. Paweł Rymarz jest również arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 

dr hab. Łukasz Gasiński, absolwent Liceum Batorego - matura 1992. Jest radcą prawnym, adwokatem amerykańskim (stanu Nowy Jork) i partnerem w warszawskim biurze kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem nagrody Fundacji Vontobel za najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz nagrody Harlan Fiske Stone Scholar przyznanej na Columbia University, gdzie studiował również jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiego. Wydział PRawa na Columbia University ukończył w 2001 roku, uzyskując tytuł LL.M. W 2003 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2016 oku otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajęcia z prawa handlowego w ramach studiów magisterskich oraz podyplomowych. Jest autorem ponad 40 publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem spółek oraz prawem papierów wartościowych. Reprezentował banki inwestycyjne oraz emitentów papierów wartościowych w związku z ofertami publicznymi. Uczestniczył ponadto w znaczących projektach prywatyzacyjnych, projektach obejmujących restrukturyzację spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych. Doradzał licznym wiodącym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. W międzynarodowych rankingach Łukasz Gasiński jest rokrocznie zaliczany do grona najlepszych prawników w dziedzinie rynków kapitaowych w zakresie udziałowych papierów wartościowych, w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz transakcji fuzji i przejęć.

 

Wiktor Zień, absolwent Gimnazjum (2009) i Liceum Batorego - matura 2012. Jest prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów. W latach 2012-2016 pracował w Liceum Batorego, gdzie odpowiadał za wprowadzenie systemu elektronicznego dokumentowania przebiegu nauki uczniów, w tym m.in. dziennika elektronicznego. Jest również współautorem nowej strony internetowej Szkoły. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem spółek, fuzji i przejęć oraz prawa bankowego. Uczestniczył w znaczących projektach obejmujących transakcje fuzji i przejęć oraz postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego. Wiktor Zień jest również międzynarodowym sędzią hokeja na lodzie. Sędziował m.in. podczas Mistrzostw Świata, rozgrywek Pucharu Kontynentalnego, XX Maccabiah Games - trzeciej pod względem wielkości imprezy sportowej na świecie oraz najważniejszych spotkaniach w kraju - finałach Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski.