Od 04.09.17r. do 12.01.18r.

07.09.2017r.

(czwartek)

godz. 17.00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych L.O. (aula).

Po spotkaniu

w auli

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych L.O. m.in. wybór „trójek klasowych”.

21.09.2017r. (czwartek)

                  

godz. 17.30

Zebrania wychowawców z rodzicami,

m. in. wybór „trójek klasowych” (oprócz klas pierwszych).

29.09.2017r.

(piątek)

 

Święto Szkoły.Ślubowanie uczniów klas I-szych

(szczegóły w oddzielnym komunikacie)

26.10.2017r.

(czwartek)

godz. 17.30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

godz. 18.00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

godz. 18.00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami „trójek” klasowych kl. III L.O. na temat studniówki 

godz. 18.30

Spotkania Dyrekcji z rodzicami uczniów klas III L.O. na temat procedur egzaminu maturalnego

oraz z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum na temat procedur egzaminu gimnazjalnego 

14.12.2017r. (czwartek)

godz.17.30

Zebrania wychowawców z rodzicami.

 Poinformowanie rodziców o przewidywanych zagrożeniach.

godz.18.00

 

„dzień otwarty” (wszystkie klasy),

spotkanie „trójek” klasowych klas III L.O.- studniówka

 

23.12.17r. – 31.12.17r.  zimowa przerwa świąteczna

 

11.01.2018r. (czwartek)

godz. 17.30

 

Zebrania  wychowawców z rodzicami-oceny śródroczne

(wszystkie klasy)

godz. 18.00

,,dzień otwarty” (wszystkie klasy)

 

 

FERIE ZIMOWE  od 15.01.18r. do 26.01.18r.

 

Od 29.01.18r. do 22.06.18r.

3.02.2018r.

godz. 20.00

(sobota)

Studniówka

 

 

29.03.18r.- 3.04.2018r. wiosenna przerwa świąteczna

 

 

05.04.2018r.

(czwartek)

Godz. 17.30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

Poinformowanie rodziców uczniów klas III L.O.

o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych.

Godz. 18.00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

07.06.2018r. (czwartek)

Godz. 17.30

Zebrania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klas gimnazjalnych i licealnych o przewidywanych zagrożeniach i ocenach rocznych oraz propozycjach ocen zachowania.

Godz. 18.00

„dzień otwarty”

 

22.06.18r. (piątek) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 godz. 11.00 LO

 godz. 13.00 Gimnazjum.

 

 

Kalendarz

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDTAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy nauczycieli. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

1

2.11.2017r.

(czwartek)

Dzień po Święcie Wszystkich Świętych (tylko dla L.O.)

2

22.12.2017r.

 (piątek)

Szkolne i klasowe spotkania świąteczne.

3

30.04.2018r.

(środa)

Dzień przed 1 maja

4

02.05.2018r.

(środa)

Dzień między 1 i 3 maja

5

04.05.2018r.

(piątek)

Matura pisemna – j. polski (poziom podstawowy)

6

07.05.2018r.

(poniedziałek)

Matura pisemna – matematyka (poziom podstawowy)

7

08.05.2018r.

(wtorek)

Matura pisemna – j. angielski (poziom podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny)

8

1.06.2018r.

(piątek)

Dzień po Bożym Ciele

9

18.06.2018r.

Dzień wolny dla L.O. (rady klasyfikacyjne)

 

 

29.09.2017r. Święto Szkoły