Terminarz spotkań z rodzicami 

 Od 03.09.18r. do 11.01.19r. 

 

06.09.2018r.

(czwartek)

godz. 17:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych L.O. (aula).

Po spotkaniu

w auli

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych L.O. m.in. wybór „trójek klasowych”.

20.09.2018r. (czwartek)

                  

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami,

m. in. wybór „trójek klasowych” (oprócz klas pierwszych).

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów oddziałów gimnazjalnych na temat procedur egzaminu gimnazjalnego.

28.09.2018r.

(piątek)

godz. 10:00

Święto Szkoły.

 

15.10.2018r.

(poniedziałek)

 

Ślubowanie uczniów klas I-szych

(szczegóły w oddzielnym komunikacie)

08.11.2018r.

(czwartek)

 

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

 

 

godz. 18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

godz. 18:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami „trójek” klasowych kl. III L.O. na temat studniówki 

godz. 18:30

Spotkania Dyrekcji z rodzicami uczniów klas III L.O. na temat procedur egzaminu maturalnego

13.12.2018r. (czwartek)

godz.17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami.

 Poinformowanie rodziców o przewidywanych zagrożeniach.

godz.18:00

 

„dzień otwarty” (wszystkie klasy),

spotkanie „trójek” klasowych klas III L.O.- studniówka

 

24.12.18r. – 31.12.18r.  zimowa przerwa świąteczna

 

10.01.2019r. (czwartek)

godz. 17:30

 

Zebrania  wychowawców z rodzicami-oceny śródroczne

(wszystkie klasy)

godz. 18:00

,,dzień otwarty” (wszystkie klasy)

 

 

Od 14.01.19r. do 21.06.19r.

 

19.01.2019r.

godz. 20:00

(sobota)

Studniówka

 

  

 

FERIE ZIMOWE  od 28.01.19r. do 08.02.19r.

 

28.03.2019r.

(czwartek)

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

Poinformowanie rodziców uczniów klas III L.O.

o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych.

Godz. 18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

 

 

18.04.19r.- 23.04.2019r. wiosenna przerwa świąteczna

 

30.05.2019r. (czwartek)

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klas gimnazjalnych i licealnych o przewidywanych zagrożeniach i ocenach rocznych oraz propozycjach ocen zachowania.

Godz. 18:00

„dzień otwarty”

21.06.19r. (piątek) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 godz. 10:00 L.O. i Gimnazjum

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy nauczycieli. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

1

2.11.2018r.

(piątek)

Dzień po Święcie Wszystkich Świętych

2

29.04.2019r.

 (poniedziałek)

Dzień przed 1 maja

3

30.04.2019r.

(wtorek)

Dzień przed 1 maja

4

02.05.2019r.

(czwartek)

Dzień między 1 i 3 maja

5

06.05.2019r.

(poniedziałek)

Matura pisemna – j. polski (poziom podstawowy)

6

07.05.2019r.

(wtorek)

Matura pisemna – matematyka (poziom podstawowy)

7

08.05.2019r.

(środa)

Matura pisemna – j. angielski (poziom podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny)

8

….05.2019r.

(?)

Sprawdzian z języka angielskiego dla kandydatów do L.O.

9

17.06.2019r. (poniedziałek)

Dzień wolny dla L.O. (rady klasyfikacyjne)

 

28.09.2018r. (piątek) -  Święto Szkoły

15.10.2018r. (poniedziałek) – ślubowanie uczniów klas I-szych