Rekrutacja dla uczniów powracających z zagranicy (do klasy I) w roku szkolnym 2022/23

  • składanie wniosków 6-15 czerwca 2022 do godz. 12:00
  • egzaminy (z j. polskiego i matematyki - wszystkie klasy oraz j. angielskiego - klasy dwujęzyczne i preIB) odbędzie się 21 czerwca 2022 (wtorek):

9:00-10:30 język polski

10:45-12:15 matematyka

12:30-14:30 język angielski

 

Zakres:

język polski, matematyka podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

język angielski – język angielski do klas dwujęzycznych

 

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy złożyli wnioski do 15 czerwca, ale nie przystąpili do egzaminów ze względów zdrowotnych lub losowych, odbędzie się 11 lipca 2022 (poniedziałek) o godz. 9:00.

Potwierdzenie woli przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym należy złożyć mailowo na adres: sekretariat@batory.edu.pl do 8 lipca 2022 do g. 15:00.

Na egzaminy zapraszamy z przyborami do pisania oraz dokumentem (paszport, dowód osobisty, legitymacja szkolna ze zdjęciem) oraz obuwiem na zmianę.