24.06.2022

Dokumenty:

zgłoszenie udziału w zajęciach

deklaracja uczestnictwa w projekcie "Droga do sukcesu"

oświadczenie / zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenia razem z deklarcją uczestnictwa w projekcie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie, w godzinach jego pracy. Dokumenty powinny być podpisane przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich lub samodzielnie przez uczniów w przypadku uczniów pełnoletnich.

regulamin projektu "Droga do sukcesu"

 

Terminarz zajęć:

Bee & Bowl - grupa 1 - czwartki 15:50-17:20

Bee & Bowl - grupa 2 - piątki 15:00-16:30

Fizyka nie jest trudna - grupa 1/2 - wtorki 14:50-15:35

Fizyka oczami zwykłego zjadacza chleba - środy 15:50-16:20

Internet rzeczy - czwartki - 15:50-17:20

Komputer nie służyt tylko do grania - grupa 1 - poniedziałki 15:45-16:30

Warsztaty Biologia eksperymentalna - czwartki 15:00-16:30

Warsztaty kompetencji społecznych - grupa 1 - wtorki 15:45-17:15

Warsztaty kompetencji społecznych - grupa 2 - czwartki 8:30-10:00

Zajęcia dziennikarskie - piątki 14:00-16:30

Zajęcia modelowania matematycznego - soboty 9:00-11:25