17 czerwca 2021

Wnioski

Wnioski należy wygenerować w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę i część powiatów ościennych. Po wygenerowaniu wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym.

Składanie wniosków o przyjęcie, w dni robocze w godz. 9:00-15:00:
o    klasy dwujęzyczne i klasy z Maturą Międzynarodową: od 17 do 31 maja 2021
o    klasa  biol-chem: od 17 maja do 21 czerwca 2021
o    sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych: 7 czerwca 2021, godz. 9:30-11:30 (kandydaci z nazwiskiem zaczynjaącym się na litery od A do M) i 13:30-15:30 (kandydaci z nazwiskiem zaczynającym się na litery od N do Ż)

o    ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 17 czerwca 2021

Wyniki sprawdzianu z języka angielskiego

W systemie rekrutacji po zalogowaniu na koncie kandydata można znaleźć wynik sprawdzianu z języka angielskiego. Wyniki te są dostępne w zakładce "Punktacja". Sprawdzian był oceniany w skali 0-95 punktów. W naszej szkole próg do klas dwujęzycznych wynosi 38 punktów a do klas z Maturą Międzynarodową - 57 punktów. Osoby, które nie pisały (w tym zwolnione) powinny zobaczyć informację "nie przystąpił/a".

W szkole o godz. 15:00 zostanie wywieszona lista osób, które przystąpiły do sprawdzianu z informacją o przekroczeniu jednego z tych progów lub z informacją o nieprzekroczeniu żadnego z nich. Na listach w szkole nie będzie dokładnych wyników punktowych.

UWAGA. Część szkoł z klasami dwujęzycznymi z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania stosuje inne (niższe) progi tego egzaminu.

Więcej infromacji znajdziesz w zakładce "dla kandydatów"