12 lutego 2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, które wejdzie w życie 15 lutego 2021

Od 15 lutego 2021 (pn) do 26 lutego 2021 (pt) przedłużona zostaje w szkołach przerwa w nauczaniu stacjonarnym, nauka nadal realizowana będzie na odległość- zdalnie.

Lekcje zdalne odbywają się na platformie Microsoft Teams.

W tych dniach na terenie szkoły mogą odbywać się zajęcia indywidualne lub w małych grupach, zajęcia laboratoryjne i plastyczne, możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów, konkursów i próbnych egzaminów.  

W szkole można będzie zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Wszystkie ww. zajęcia mogą odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

 

Barbara Kordas