9 listopada 2020

Komunikat Dyrektora z dnia 9 listopda 2020
    

Od 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) do 29 listopada 2020 przedłużona zostaje w szkołach przerwa w nauczaniu stacjonarnym, nauka nadal realizowana będzie na odległość (zdalnie).

W tych dniach na terenie szkoły mogą odbywać się indywidualne lub w małych grupach zajęcia z uczniami z klas maturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

W tych dniach na terenie szkoły możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

12 listopada (czwartek) i 13 listopada (piatek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (nauki zdalnej).Barbara Kordas