4 lipca 2019

Odbiór świadectw dojrzałości 4.07.2019 (czwartek) w godz. 12-16 w sali 35