6 lipca 2018

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia w rekrutacji podstawowej do poszczególnych oddziałów:

  • dwujęzyczny z rozszerzoną matematyką i fizyką - 196,48
  • z rozszerzoną biologią i chemią - 174,40
  • dwujęzyczny z rozszerzoną biologią i chemią - 192,44
  • dwujęzyczny z rozszerzoną matematyką i geografią - 198,19
  • dwujęzyczny z rozszerzonym j. polskim i historią - 185,16
  • z Maturą Międzynarodową - laureat

Dalsze dokumenty:

Rekrutacja zasadnicza - do 12 lipca do godziny 10:00 osoby zakwalifikowane do szkoły powinny dostarczyć:

Dokuemnty te powinny być podpisane przez przynajmniej jednego z rodziców / opiekunów prawnych.

 

Rekrutacja uzupełniajaca:

  • odbędzie się w przypadku, gdy 12 lipca o godz. 16:00 szkoła będzie dysponował wolnymi miejscami
  • wniosek o przyjęcie należy złożyć do szkoły do 16 lipca 2018
  • sprawdzian z języka angielskiego odbędzie się 24 sierpnia 2018 i uczesniczyć w nim mogą jedynie kandydaci, którzy nie wzięli udziału w sprawdzianie w terminie wcześniejszym
  • lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 29 sierpnia 2018