29 stycznia 2018

Od pierwszego dnia po feriach obowiązuje skorygowany plan lekcji, dostępny pod adresem http://www.batory.edu.pl/plan/2018_01_29/index.html