3 marca 2018

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Stefana Batorego w Warszawie zaprasza wszystkie licea dwujęzyczne z oddziałami z językiem angielskim oraz z klasami programu IB do udziału w eliminacjach do Międzynarodowej Olimpiady Historycznej, która odbędzie się 3 marca 2018 roku.

Kontakt: Marzena Leśniewska marzena.lesniewska@gmail.com


Szczegóły na temat olimpiady na stronie internetowej
http://www.ihbbeurope.com/

 

Serdecznie zapraszamy!