11 stycznia 2018

 • Zebrania z rodzicami

  17:30 - zebrania wychwawców z rodzicami 18:00 - spotkania indywidualne z nauczycielami

12 stycznia 2018

 • Batorackie kalendarze

  W pokoju Rady Rodziców można nabyć okolicznościowe kalendarze wydane na 100-lecie szkoły. Cena: Duży z autografami - 100 zł, duży - 50 zł, mały - 25 zł

29 stycznia 2018

 • Korekta planu lekcji

  Od pierwszego dnia po feriach obowiązuje skorygowany plan lekcji, dostępny pod adresem http://www.batory.edu.pl/plan/2018_01_29/index.html

3 marca 2018

 • Olimpiada Historyczna

  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Stefana Batorego w Warszawie zaprasza wszystkie licea dwujęzyczne z oddziałami z językiem angielskim oraz z klasami programu IB do udziału w eliminacjach do Międzynarodowej Olimpiady Historycznej, która odbędzie się 3 marca 2018 roku. Kontakt: Marzena Leśniewska marzena.lesniewska@gmail.com Szczegóły na temat olimpiady na stronie...

31 grudnia 2018

 • Projekt "Chwytam Zmianę"

    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie bierze udział w realizacji projektu "Chwytam zmianę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 . W ramach projektu, nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie uzyskają lub podniosą kompetencje doradcy zawodowego na szkoleniach...