24.06.2023

  • Droga do sukcesu - zgłoszenia na rok szkolny 2022/23

    Dokumenty: deklaracja uczestnictwa w projekcie "Droga do sukcesu" oświadczenie / zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgłoszenia razem z deklarcją uczestnictwa w projekcie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie, w godzinach jego pracy. Dokumenty powinny być podpisane przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich lub samodzielnie przez uczniów...